0

WHEN YOU ARE
SERIOUS ABOUT
REAL ESTATE

MARBELLA ESTATES / INTEGRITETSPOLICY

Personuppgifter:
Som du kanske vet, skydd av personuppgifter förordning (BRP) är nu sedan maj 25, 2018. Det är en förordning i EU:s lagstiftning om dataskydd och sekretess för alla personer inom Europeiska unionen och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Det BRP syftar huvudsakligen till att ge kontrollen till medborgare och invånare över sina personliga uppgifter och för att förenkla regelverket för internationell verksamhet genom att förena den lagstiftning inom EU.
Marbella Estates Fastighetsinvesteringar SL följer brp och vi försäkrar att din data finnas totalt skyddat i vårt system. Vi kommer aldrig att missbruka informationen, inte sälja eller överföra det till tredje part.

MARBELLA ESTATES / DISCLAIMER

i överensstämmelse med lag 15/1999 av den 13 December, skydd av personuppgifter, Marbella Estates Fastighetsinvesteringar SL önskar meddela att uppgifterna i våra budskap är riktat endast till mottagaren eller till utsedda mottagare. Meddelandets innehåll och uppgifterna är absolut konfidentiella så om du har fått det av misstag, vänligen meddela oss snarast möjligt och ta bort originalet inte tillåts att använda meddelandet eller dess bilagor.

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy