Logo PL

  • Español
  • English
  • Svenska
  • Norsk
  • Polski
  • Deutsch
  • Français

Header 5 Circles PL

Polityka Prawna Przedsiębiorstwa

Ochrona danych osobowych:
Jak wiadomo, od 25 maja 2018 r. obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Jest to rozporządzenie unijne dotyczące ochrony danych i prywatności wszystkich osób w Unii Europejskiej i na ternie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

RODO ma przede wszystkim na celu kontrolę nad danymi osobowymi obywateli i rezydentów oraz uproszczenie przepisów obowiązujących w międzynarodowym biznesie poprzez ujednolicenie norm prawnych w UE.

Firma Marbella Estates Property Investments SL. przestrzega postanowień RODO i zapewnia całkowitą ochronę wszystkich danych osobowych w swoim systemie. Pod żadnym pozorem nie wykorzystujemy niewłaściwie danych osobowych, nie sprzedajemy ich ani nie przekazujemy stronom trzecim.

MARBELLA ESTATES / ZASTRZEŻENIE

Zgodnie z ustawą nr 15/1999 z 13 grudnia o Ochronie danych osobowych firma Marbella Estates Property Investments SL pragnie poinformować, że informacje zawarte w naszych wiadomościach są skierowane wyłącznie do określonego odbiorcy lub odbiorców. Treść wiadomości i zawarte w niej informacje są ściśle poufne, więc jeśli otrzymali ją Państwo przez pomyłkę, prosimy poinformować nas jak najszybciej i usunąć oryginał, nie zezwalając na wykorzystywanie wiadomości lub jej załączników.