0

WHEN YOU ARE
SERIOUS ABOUT
REAL ESTATE

MARBELLA ESTATES / Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych:
Jak wiadomo, Ogólne zasady ochrony danych (GDPR) jest teraz juz od 25 maja 2018. Jest to rozporządzenie do prawa UE w zakresie ochrony danych i prywatności wszystkich osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. GDPR to ma głównie na celu przekazanie kontroli dla obywateli i mieszkańców w stosunku do ich danych osobowych oraz uproszczenia otoczenia regulacyjnego dla międzynarodowego biznesu przez ujednolicenie regulacji w Unii Europejskiej.
Marbella nieruchomości komercyjne nieruchomości Inwestycje SL. jest zgodny z GDPR i gwarantujemy, że Twoje dane są całkowicie chronione w naszym systemie. Jesteśmy nigdy nie przechodząc do ukierunkowania twojej informacji, nie sprzeda ani nie przekaże je do jakichkolwiek stron trzecich.

MARBELLA ESTATES / zastrze¿enie

zgodnie z ustawą 15/1999 z dnia 13 grudnia, ochrona danych osobowych, Marbella nieruchomości komercyjne nieruchomości Inwestycje SL pragnie poinformować, iż dane zawarte w naszych wiadomościach, skierowane są tylko do adresata lub do wyznaczonych odbiorców. Zawartość wiadomości i dane zawarte są ściśle poufne, więc jeśli dostałeś ją przez pomyłkę, prosimy o poinformowanie nas o tym jak najszybciej i usunąć oryginalną, nie pozwolono, by zrobić z nich użytek wiadomości lub jej załączników.

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy