Logo NN

  • Español
  • English
  • Svenska
  • Norsk
  • Polski
  • Deutsch
  • Français

Header 5 Circles NN

Juridiske Retningslinjer

Personvern:
Som du sikkert vet, trådte personvernforordningen (GDPR) i kraft 25. mai 2018. Dette er en europeisk forordning som regulerer databeskyttelse og personvern innen EU og EØS.

GDPR tar primært sikte på å gi innbyggere kontroll over egne personopplysninger, samt å forenkle omstendighetene ved handel og transaksjoner over landegrensene ved å gjøre bestemmelsene like i hele EU.

Marbella Estates Property Investments SLs virksomhet er i samsvar med GDPR, og vi forsikrer at dine personopplysninger er helt trygge i våre systemer. Vi kommer aldri til å misbruke dine personopplysninger, og vi vil heller aldri selge eller overføre dine personopplysninger til tredjeparter.

MARBELLA ESTATES/ANSVARSFRASKRIVELSE

I henhold til den spanske personvernloven (15/1999) av 13. desember 1999, gjør Marbella Estates Property Investments SL oppmerksom på at opplysninger i våre meldinger kun er ment for den tiltenkte mottakeren. Innholdet og eventuelle andre opplysninger i meldingen er konfidensielle, så hvis du har mottatt meldingen ved en feiltakelse, ber vi om at du varsler oss så snart som mulig og sletter den opprinnelige meldingen. Du må ikke gjøre bruk av meldingen eller eventuelle opplysninger meldingen inneholder.