0

WHEN YOU ARE
SERIOUS ABOUT
REAL ESTATE

Marbella Estates – Köpa

Att köpa ett hus i Spanien

Gratulerar ni har hittat ert drömhus men vad händer nu?

Reservationsavgift samt tecknande av köpoption

När ni med Marbella Estates hjälp har kommit överens med säljaren om pris och andra villkor är det viktigt att betala en reservationavgift för att stänga affären och ta huset ifråga bort från marknaden. Denna avgift ligger på mellan 5.000 Euros och 10.000 Euros beroende på priset på huset.

Alla kontrakt är förberedda av en advokat som specialiserar sig på fastighetsrätt. Kanske har någon redan rekommenderat en advokat för er, om inte så står Marbella Estates gärna till tjänst med attrekommendera en välrenommerad advokatbyrå. Advokaten, i samråd med Marbella Estates, kommer att undersöka om det finns inteckningar eller behäftelser på fastigheten.

När detta är avklarat skriver köpare och säljare på ett optionskontrakt. Detta sker normalt sett inom två veckor från att reservationsavgiften har betalats och det normala är att erlägga 10% av priset på fastigheten som ett premium för optionen. I detta kontrakt specificeras alla villkor och överenskommelser mellan parterna och datum för överlåtande spikas.

Underteckande av lagfart hos Notarie

Fastigheten överlåts formellt till den nya ägaren när lagfarten undertecknas av köpare och säljare. Lagfart på spanska heter ”escritura de compraventa” och denna skrivs under i samma ögonblick som ni som köpare erlägger det fulla priset på ert nya hus samt erhåller nycklarna för detsamma.

Registrering av förvärvet

När den spanska lagfarten är undertecknad så presenteras originalet, som även är underskrivet av Notarien, av er advokat till det lokala fastighetsregistret och fastigheten blir registrerad i ert namn.

Processen hos fastighetsregistret kan ta några månader men det är av mindre betydelse då ni är full ägare till fastigheten från det ögonblick lagfarten har undertecknats hos Notarien. Advokaten kommer också att vara behjälplig med att skriva över nödvändiga kontrakt med el, vatten, telefonbolag och skatter i nya ägarens namn.

Hur mycket kostar det att köpa ett hus i Spanien?

Detta beror på om man köper en ny fastighet direkt från byggaren eller ett andrahandsobjekt samt om man önskar ta ut ett hypotekslån och naturligtvis fastighetens värde. Som en tumregel bör man dock räkna med att det kostar mellan 10 och 13% av priset på fastigheten för överföringsskatter, Notarie och fastighetsregister. Då det varierar mellan olika situationer ber vi er konsultera med oss eller er advokat beträffande det objekt ni är intresserade av.

Om man köper ett hus som är under byggnation erbjuder byggherren oftast en förmånlig avbetalningsplan. Konsultera alltid villkoren med Marbella Estates eller er advokat så att era pengar är skyddade fram till fastighetens färdigställande.
Om ni är intresserade av att finansiera ert fastighetsköp så kan vi sätta er i kontakt med olika banker . Fråga oss gärna då villkoren varierar mycket mellan olika banker, vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och informerar er om de gällande marknadsförhållanden som råder.

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further. Privacy policy